Se face cu aprobarea primarului. Cererea de transcriere se adreseaza primarului localitatii de domiciliu, pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania, primarului localitatii de ultim domiciliu avut in tara in cazul cetatenilor romani domiciliati in strainatate sau Primarului Sectorului 1, in cazul cetatenilor romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania.

Cererea de transcriere se poate face personal sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificata de un notar public roman sau strain, caz in care este necesar sa indeplineasca conditiile de supralegalizare.

Minorii in varsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in nume propriu, asistati de unul dintre parinti, ori prin imputernicit cu procura speciala.

In cazul transcrierii certificatului de casatorie cererea se adreseaza primarului de la domiciliul comun al sotilor, iar daca sotii au domicilii diferite in tara, la oricare din cele doua primarii pe raza carora acestia domiciliaza, dupa caz.

In cazul transcrierii certificatului de deces cererea se adreseaza primarului locului de domiciliu al solicitantului sau primarului de la ultimul domiciliu avut in tara de catre persoana decedata.

Persoanele care dobandesc cetatenia romana si poseda permis de sedere permanenta eliberat de Oficiul Roman pentru Imigrari vor depune cererea de transcriere la primaria de domiciliu asa cum rezulta din permisul de sedere.

Acte necesare:

 • certificatul sau extrasul de stare civila eliberat de autoritatile straine, in original, fotocopie si traducere legalizata, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 05.10.1961 se apostileaza;
 2. Documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;
 3. Documentele care nu se regasesc in una din situatiile prevazute anterior, se supralegalizeaza, in conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare. Procedura supralegalizarii documentului presupune existenta a trei stampile pe originalul documentului prezentat, dupa cum urmeaza: stampila aplicata de autoritatea emitenta a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a Romaniei din statul de origine sau misiunea diplomatic
 4. a a statului de origine din Romania; stampila Ministerului Afacerilor Externe din Romania – Directia Relatii Consulare, cu sediul in Aleea Alexandru nr. 24.
 • dovada cetateniei romane (B.I./C.I., pasaport romanesc CRDS, certificate de dobandire a cetateniei romane emis de Ministerul Justitiei – Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sau de reprezentanta diplomatica a Romaniei din strainatate, adeverinta de cetatenie eliberata de Directia Generala de Pasapoarte);
 • fotocopii ale certificatelor de nastere si de casatorie, ale actului de identitate sau pasaportului, dupa caz;
 • declaratii notariale, din partea ambilor soti, daca sunt cetateni romani, sau numai a sotului cetatean roman, cu privire la numele purtat dupa casatorie, in situatia in care in certificatul de casatorie procurat din strainatate nu se face referire la numele sotilor dupa casatorie;
 • declaratie din partea parintelui care solicita transcrierea certificatului de nastere al copilului minor cu privire la domiciliul acestuia, in cazul in care parintii acestuia au domicilii diferite (in ipoteza in care cererea de transcriere se depune prin imputernicit cu procura special, aceasta declaratie va fi autentificata);
 • declaratia titularului actului ori a reprezentantului legal ca nu mai exista un alt act transcris/inscris sau reconstituit (in ipoteza in care cererea de transcriere se depune prin imputernicit cu procura speciala, aceasta declaratie va fi autentificata);
 • consimtamantul notarial al celuilalt parinte cetatean strain cu privire la transcrierea certificatului de nastere al copilului minor;
 • taxa extrajudiciara de timbru in valoare de 2 lei (timbru fiscal) – sau contravaloarea acestei taxe achitata la casieria primariei sau in contul
 • RO13TREZ27121070250XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste.

In situatia in care copilul in varsta de pana la 14 ani nu este inscris in certificatul constatator de dobandire a cetateniei romane al parintelui, celalalt parinte, cetatean strain, trebuie sa-si dea acordul cu privire la dobandirea cetateniei romane a copilului minor. In cazul in care copilul are peste 14 ani si nu figureaza inscris in dovada de cetatenie a parintelui este necesar sa se prezinte consimtamantul notarial al acestuia cu privire la dobandirea cetateniei romane.

Atentie! Cererea de transcriere a unui certificat de nastere privind pe o persoana casatorita va trebui sa cuprinda si fotocopia certificatului de casatorie. Cererea de transcriere a unui certificat de casatorie va trebui sa cuprinda fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si fotocopii ale actelor de identitate ale acestora (pasaport si buletin, in cazul cetatenilor din Republica Moldova). Cererea de transcriere a certificatului de nastere al copilului minor va trebui sa cuprinda fotocopii ale actelor de identitate ale ambilor parinti, certificatul de casatorie in fotocopie, precum si certificatele de nastere ale parintilor.

In situatia in care, la depunerea cererii de transcriere, se constata ca au intervenit modificari la numele si/sau prenumele titularului actului, fata de documentele ce insotesc cererea de transcriere, se solicita documente necesare clarificarii neconcordantelor.

In situatia in care se stabileste ca in certificatul eliberat de autoritatile straine au fost inscrise date care nu concorda cu cele inscrise in registrele de stare civila romane, transcrierea se va face dupa indreptarea erorilor de catre autoritatile straine emitente.

Atentie! Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea actelor de stare civila la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare.