Cererea se adreseaza primarului localitatii de domiciliu a solicitantului; pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate cererea se depune la primaria ultimului domiciliu avut in Romania, iar pentru cei care nu au avut niciodata domiciliu in Romania, cererea se adreseaza Primarului Sectorului 1.

Cererea de schimbare a numelui poate fi depusa personal, prin imputernicit cu procura speciala sau imputernicire avocatiala si va cuprinde urmatoarele documente:

  • Monitorul Oficial in care s-a facut cunoscuta solicitarea de schimbare a numelui (cererea tip pentru publicare este avizata de primaria de domiciliu);
  • certificatele de stare civila in copii legalizate la notar (nastere, casatorie, copii minori, dupa caz);
  • cazier fiscal, emis de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti; cetatenii romani cu domiciliul in strainatate vor prezenta in locul cazierului fiscal o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman si nu sunt inregistrati in cazierul fiscal;
  • cazier judiciar, emis de biroul de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu;
  • sentinta de divort, in copie legalizata, definitiva si irevocabila, in cazul in care se solicita schimbarea numelui dupa divort;
  • consimtamantul celuilalt sot/parinte daca se schimba numele de familie comun purtat in timpul casatoriei, respectiv al copilului minor, autentificat la un notar public;
  • orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.

Dupa emiterea dispozitiei de schimbare a numelui se va achita taxa extrajudiciara de timbru la orice centru D.I.T.L. Sector 1, in valoare de 15 lei.

Atentie! Imputernicirea avocatiala este valabila doar pentru inscrierea mentiunii corespunzatoare pe actul de stare civila; in vederea emiterii noului certificat, urmare modificarii intervenite in statutul civil, este necesar sa se prezinte o procura speciala.

Vechile certificate de stare civila se vor preda in vederea anularii.