Competenta apartine Compartimentului Stare Civila al Primdriei Ocnita daca evenimentul s-a produs pe raza comunei Ocnita.

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de : 30 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata; 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort; 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile. Cand declaratia nasterii a fost facuta dupa expirarea termenului de 30 zile, inregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, data pe declaralia scrisa, in cuprinsul careia se va mentiona motivul intarzierii, cu avizul conform al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor.

Acte necesare (original si fotocopie), in functie de situatie:

1. Parintii sunt casatoriti:

 • certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip care trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliu/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • certificatul de casatorie (original si fotocopie);
 • actul de identitate al declarantului, dupa caz.

Obs. Daca parintii poarta nume de familie diferite, este necesara declaratia acestora data numai in fala ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea din care sa rezulte numele de familie pe care urmeaza, sa-l poarte copilul (ANEXA nr. 41).

2. Parintii nu sunt casatoriti, iar copilul este recunoscut de tata:

 • certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip care trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/ctampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • certificatul de nastere al mamei (original si fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original si fotocopie);
 • actul de identitate al tatalui (original si fotocopie);
 • in cazul in care copilul este recunoscut de catre tata, ambii parinti vor completa si semna numai in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea, declaratia din care sa rezulte si numele de familie pe care urmeaza sa-l poarte copilul (ANEXA nr. 41)

Obs. Declaratia cu privire la numele de familie al copilului, se da ?i se semneaza numai in fata OFITERULUI DE STARE CIVILA. Declaratia cu privire la recunoasterea copilului de catre tata, poate fi data si in fa?a NOTARULUI PUBLIC.

3. Mama copilului nu este casatorita, iar copilul nu este recunoscut de tata:

 • certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip care trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • certificatul de nastere al mamei (original si fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original si fotocopie) SAU
 • actul de identitate al declarantului (original si fotocopie), dupa caz.

In acest caz certificatul de nastere al copilului poate fi solicitat numai de catre mama copilului.

Situatii particulare:

A. In situatia in care unul dintre parinti sau ambii sunt cetateni straini, sunt necesare documentele enumerate anterior, precum si urmatoarele:

 • Pasaportul parintelui cetatean strain/parintilor cetateni straini, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in fotocopie, si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; daca se inregistreaza nasterea unui copil din afara casatoriei, este necesar sa se prezinte certificatul de nastere al mamei in original impreuna cu traducerea legalizata. Originalul certificatului de casatorie, reaspectiv de nastere al mamei eliberate de autoritatile straine si traducerile acestora (daca nu sunt facute in România) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Procedura supralegalizarii documentului presupune existenta a trei stampile pe originalul documentului prezentat, dupa cum urmeaza: stampila aplicata de autoritatea emitenta a actului,conform procedurii stabilite de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau misiunea diplomatica a statului de origine din România; stampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Directia Relatii Consulare, cu sediul in Aleea Alexandru nr. 24;

 • In cazul in care casatoria parintilor a fost incheiata in strainatate si nu a fost transcrisa/inscrisa in registrele de stare civila romane, se procedeaza la transcrierea/inscrierea certificatelor in registrele de stare civila române; nasterea copilului se inregistreaza dupa transcrierea/inscrierea casatoriei parintilor;

Daca parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie si prenumele copilului, instansa de tutela stabileste numele de familie si/sau prenumele, dupa caz.

B. Inregistrarea tardiva a nasterii. Daca declaratia de nastere a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotarârii judecatoresti, definitive si irevocabile privind incuviintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii.

C. Inregistrarea adoptiei. Competenta apartine ofiterului de stare civila din cadrul primariei Ocnita in a carei raza se afla domiciliul adoptatului sau a sediului institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul. Daca adoptatul este cetatean roman cu domiciliul in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de catre Directia de Stare Civila a Sectorului 1.

Actele necesare: sentinta judecatoreasca, in copie legalizata de catre instanta care a pronuntat-o, definitiva, certificatul de nastere in original al adoptatului, certificatul de casatorie al adoptatorilor, in original si fotocopie, actele de identitate, in original si fotocopie (adoptatori si adoptat, daca este cazul).

D. Inregistrarea adoptiei incuviintata in strainatate.

Acte necesare: sentinta de recunoastere de catre tribunalul competent a sentintei de incuviintare a adoptiei din strainatate, conform prevederilor art. 166 si 170 din Legea nr. 105/1992; sentinta de adoptiei in original, impreuna cu traducerea legalizata, certificatul de nastere in original al adoptatului si, dupa caz, certificatul de casatorie si certificatele de nastere ale copiilor, certificatul de casatorie al adoptatorilor, tradus si legalizat, daca este cazul, precum si actul de identitate al adptatului. Cererea pentru intocmirea noului act de nastere se poate depune personal sau prin imputernicit cu procura speciala.

Sentinta de adoptie prezentata in original, traducerea legalizata, daca nu este facuta in România, precum si procura speciala, daca este data in strainatate, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 05.10.1961 se apostileaza; Documentele eliberate de statele cu care România a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate; Documentele care nu se regasesc in una din situatiile prevazute anterior, se supralegalizeaza, in conformitate cu prevderile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare.