Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre viitorii soti. Casatoria se va incheia dupa 10 zile, respectiv intre a 11-a ?i a 14-a zi de la data depunerii actelor in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.

Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti prezinta urmatoarele acte:

 • Documentul cu care se face dovada identitatii, in original si in copie;
 • Certificatul de nastere, in original si in copie;
 • Certificatul medical privind starea sanatatii, valabil 14 zile de la data emiterii, care trebuie sa contina mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori;
 • Documente, in original si in copii, traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul;
 • Timbru fiscal de 2 lei sau chitanta doveditoare privind achitarea taxei de timbru de 2 lei, achitata la caseria primariei; in declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, conform dispozitiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si regimul matrimonial ales. In situatia in care viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale, vor prezenta o fotocopie a conventiei matrimoniale, autentificata de catre notarul public.

Dovada identitatii se face cu urmatoarele documente:

 • Pentru cetatenii romani – buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie sau pasaportul cetateanului roman care are stabilit domiciliul in strainatate;
 • Pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European – documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator;
 • Pentru apatrizi – pasaportul emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere permanenta si temporara, dupa caz;
 • Pentru cetatenii statelor terte – pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii declaratiei, cat si la data oficierii casatoriei;
 • Pentru cetatenii carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania – documentul de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara – protectie umanitara conditionata si legitimatia eliberata de O.R.I.;
 • Pentru cetatenii solicitanti de azil in Romania – pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

Urmatoarele categorii de documente nu sunt valabile pentru incheierea casatorie pe teritoriul Romaniei:

 • documentul temporar de identitate, pentru solicitantii de azil, care are inscrisa mentiunea „identitate declarata”;
 • documentul care face dovada statutului de tolerat;
 • decizia de returnare.

Dovada desfacerii casatoriei anterioare se face cu urmatoarele documente:

 • sentinta de divort, in copie legalizata de instanta care a pronuntat-o, ramasa definitiva;
 • certificatul de divort emis de birouri notariale sau primarii.

Dovada incetarii casatoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului sot, la care se anexeaza si certificatul de casatorie.

Situatii particulare:

A. In cazul in care viitorii soti sunt cetateni romani cu domiciliu in strainatate, acestia se vor legitima cu pasaportul aflat in termenul de valabilitate, iar unul dintre viitorii soti va prezenta si cartea de identitate provizorie prin care sa faca dovada formei de sedere pe raza Sectorului 1.

Cand viitorii soti au locul nasterii in Romania, iar din confruntarea datelor inscrise in certificatul de nastere rezulta ca au intervenit modificarii in statutul civil (casatorii, divorturi, schimbari de nume etc.), se procedeaza mai intai la inscrierea pe marginea actului de nastere a mentiunilor referitoare la modificarile intervenite, dupa care se primeste declaratia de casatorie.

B. In cazul casatoriei unui cetatean strain, alaturi de documentele enuntate anterior, este necesar sa se prezinte urmatoarele acte:

 • dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei;
 • declaratia autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca sotul cetatean strain nu cunoaste niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
 • cetatenii statelor, cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie de stare civila, pot prezenta in locul dovezilor emise de reprezentantele diplomatice,documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere-, ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate;
 • cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica ori oficiu consular acreditat in Romania si care sunt in imposibilitatea de a obtine dovada, pot prezenta o declaratie data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania.
 • daca cetateanul strain nu este cunoscator al limbii romane, este obligatorie prezenta unui traducator autorizat de Ministerul Justitiei la depunerea actelor si in ziua oficierii casatoriei.

Documentele prezentate de cetatenii straini (certificatele de nastere, sentintele de divort), eliberate de statele ai caror cetateni sunt, impreuna cu traducerile (daca nu sunt facute in Romania), vor fi legalizate, dupa cum urmeaza:

 1. Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 05.10.1961 se apostileaza;
 2. Documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;
 3. Documentele care nu se regasesc in una din situatiile prevazute anterior, se supralegalizeaza, in conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare. Procedura supralegalizarii documentului presupune existenta a trei stampile pe originalul documentului prezentat, dupa cum urmeaza: stampila aplicata de autoritatea emitenta a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a Romaniei din statul de origine sau misiunea diplomatic a statului de origine din Romania; stampila Ministerului Afacerilor Externe din Romania – Directia Relatii Consulare, cu sediul in Aleea Alexandru nr. 24.

Tipuri de documente eliberate de autoritatile locale competente, conform notificarilor primite de la reprezentantele diplomatice straine acreditate in Romania:

 1. Cetateanul elvetian va prezenta numai un document eliberat de autoritatile elvetiene numit”Certificat de capacitate matrimoniala”, apostilat conform Conventiei de la Haga;
 2. Cetateanul ceh va prezenta „Certificatul de Stare Civila”, eliberat de oficiile de stare civila din Rep. Ceha;
 3. Cetatenii germani fac dovada indeplinirii conditiilor de fond, cerute de legea lor nationala prin”Certificatul de capacitate de casatorie” eliberat de oficiile de stare civila din Germania, apostilat, insotit de o traducere legalizata;
 4. Cetatenii moldoveni vor prezenta certificatul de stare civila emis de organele de stare civila ale Ministerului Dezvoltarii Informationale al Rep. Moldova sau certificatele de stare civila emise de functionarii consulari ai misiunii diplomatice si consulare ai Rep. Moldova, in colaborare cu institutia susmentionata;
 5. Cetatenii Ucrainei prezinta o declaratie pe proprie raspundere, legalizata de catre reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirm ca persoana in cauza nu este casatorita;
 6. Cetatenii olandezi care fac dovada sederii pe teritoriul Romaniei cu un document emis de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, vor depune la dosarul de casatorie declaratie notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu au o alta casatorie incheiata si nedesfacuta;
 7. Cetatenii din Bosnia si Hertegovina, vor prezenta certificatul de cutuma eliberat de autoritatile locale;
 8. Cetatenii israelieni vor prezenta extrasul de inregistrare de stare civila sau extrasul din evidentele populatiei, ambele fiind eliberate de Ministerul de Interne.