Duplicate de pe actele de stare civila se pot elibera in caz de pierdere, furt sau distrugere. Se mai pot elibera si in cazul deteriorarii acestora sau daca au fost gresit completate.

Certificate de nastere si de casatorie, se elibereaza la cererea titularilor; certificate de deces se elibereaza la cererea membrilor familiei sau a altor persoane care justifica un interes.

Cererile pentru eliberarea alteor certificate de stare civila se pot depune personal sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificata la un notar public.

Acte necesare:

  • actul de identitate al titularului actului in original si fotocopie;
  • daca este posibil, o copie a certificatului de stare civila pierdut, distrus sau furat.

Certificate de stare civila gresit intocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau in vederea anularii.

Atentie! Cetatenii romani care doresc sa incheie casatorii in strainatate si carora li se solicita prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civila, care sa ateste faptul ca nu sunt casatoriti, se pot adresa primariei care are in pastrare actul de nastere, institutie care va elibera dovada solicitata, cu plata taxei extrajudiciare de timbru de 2 lei.