Acte normative care reglementeaza activitatea de stare civila sau care au aplicabilitate si in sfera activitatii de stare civila
 1. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila
 2. HG nr. 64/2011 – Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
 3. Legea nr. 215/2001 – Legea adminitratiei publice locale
 4. Legea nr. 287/2009 – republicata in 2011 – privind Codul civil
 5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
 6. OUG nr. 80/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 119/1996
 7. Legea nr. 21/1991 – legea cetateniei romane
 8. Ordonanta nr. 41/2003 privind schimbarea de nume pe cale administrativa
 9. HG nr. 495/1997 privind eliberarea livretelor de familie
 10. Legea nr. 36/1995 de reglementare a procedurii succesorale
 11. HG nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila, referitoare la eliberarea extraselor multilingve a actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976
 12. Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal
 13. Legea nr. 213/2013 de modificare a Legii nr. 119/1996