Buget pe surse financiare

BUGET INITIAL 2018

BUGET RECTIFICAT 18 DECEMBRIE 2017

BUGET RECTIFICAT 20 DECEMBRIE 2017

BUGET RECTIFICAT 29 NOIEMBRIE 2017

Buget rectificat 04.09.2017

BUGET RECTIFICAT 03 octombrie 2017

BUGET RECTIFICAT 24 iulie 2017

Buget rectificat 27 octombrie 2017

Situația plăților

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevăzute de acte normative