PROIECT DE HOTARARE PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI NR 314 DIN 20.12.2021 PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OCNITA, PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI NR 321 DIN 22.12.2021 PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OCNITA ,PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI NR 291 DIN 07.12.2021 PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OCNITA, PE TRIMESTRUL AL IV-LEA AL ANULUI 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR ACTE DE AUTORITATE IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL UAT, COMUNA OCNITA

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PARTICIPAREA LA PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE FINANTATE PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU A OBIECTIVULUI DE INVESTITII „EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL, COMUNA OCNITA, JUDETUL DAMBOVITA

Anul 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV, IN VEDEREA INCLUDERII IN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII, ANGHEL SALINGNY, A OBIECTIVULUI „MODERNIZARE STRAZI SI REABILITARE PODETE IN COMUNA OCNITA, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL III ANUL 2021

(VEZI Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Ocnita)

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021

PROIECT DE HOTARARE DE APROBARE A PARTICIPARII IN CADRUL PROGRAMULUI “SOUTH – MUNTENIA ENERGY EFFICENCY FOR PUBLIC BUILDINGS INVESTMENT PROGRAME” SI DE COFINANTARE A CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE FINANTATE PRIN PROGRAMUL PROPORTIONAL CU VALOAREA ESTIMATA A CHELUIELILOR AFERENTE PROIECTELOR CUPRINSE IN ANEXA 1 PORTOFOLIU DE PROIECTE PRE-CERERE DE FINANTARE BEI PRECUM SI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT CADRU INTRE ADR SUD-MUNTENIA SI CONSILUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE PRIVND APROBAREA NIVELURILE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA INCEPAND CU ANUL FISCAL 2022

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021

Proiect buget venituri si cheltuieli an 2021

Proces verbal sedinta CL 25.02.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII COMUNEI OCNITA PE ANUL 2021 SI A RAPORTULUI DE EVALUARE A ACTIVITATII PE ANUL 2021

PROIECTE DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA ATRIBUIRII IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR IN BAZA LEGII 15 PE 2003

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020

Anul 2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI OCNITA

Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CL Ocnita

Proiect de hotarare privind achizitionarea de tablete scolare pentru elevi si laptopuri

Proiect de hotarare privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, pentru realizarea in comun a „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dambovita L=2,246 km”

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si dotare camin cultural in comuna Ocnita, jud. Dambovita”

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind Modificarea HCL nr. 6/30.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi si construire pod in comuna Ocnita, jud. Dambovita”

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Ocnita, jud. Dambovita (nivel de compartiment)

Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2019

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 36/29.10.2019 privind asocierea UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea in comun a investitiei „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita, L=2,246 km”

Arhiva

Anul 2019

Anul 2018

Anul 2017