HOTĂRÂREA NR. 79/16.12.2021 privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul U.A.T. Comuna Ocnița

HCL NR. 70/28.10.2021 privind Încheierea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2021.

HOTARAREA NR 58/31.08.2021 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI OCNITA, JUDETUL DAMBOVITA PENTRU PERIOADA 2021 -2027

HOTARAREA NR 57/31.08.2021 PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021

Anul 2021

HOTARAREA NR 35/19.04.2021 PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021

HOTARAREA NR 34/19.04.2021 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

HCL NR 33/31.03.2021 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII COMUNEI OCNITA PE ANUL 2021 SI A RAPORTULUI DE EVALURE A ACTIVITATII PE ANUL 2021

HCL NR 10/25.02.2021 PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020

Anul 2020

HCL 57/29.12.2020 privind completarea și modificarea Hotărării Consiliului Local Ocnița nr. 14 din 28.05.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

HCL nr. 43/26.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al CL Ocnita

HCL nr. 39/29.10.2020 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimenstrul al III-lea al anului 2020

HCL nr. 28/29.10.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2020

HCL nr. 33/03.09.2020 privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Ocnita, jud. Dambovita (nivel de compartiment)

HCL nr. 32/03.09.2020 privind privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, pentru realizarea in comun a „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dambovita L=2,246 km”

HCL nr. 19/30.07.2020 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2020

HCL nr. 14/28.05.2020 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2021

HCL nr. 11/28.05.2020 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2020

HCL nr. 9/28.05.2020 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2019

HCL nr. 6/27.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa nr. 2 la HCL nr. 49/12.12.2019 Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Ocnita

Arhive

Anul 2019

Anul 2018

Anul 2017