иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios


Proiecte

 1. Proiect de hotarare privind trecerea terenului cu numarul cadastral 70137, categoria pasune din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 2. Proiect de hotarare privind emiterea avizului pentru Planul Urbanistic General al Comunei Ocnita
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii comunale pe anul 2018 si a Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2017
 4. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 1000 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, punctul Valea Marcului, T17, P23
 5. Proces verbal din data de 15.02.2018
 6. Anunt sedinta din 15.02.2018
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Comuna Ocnita prin Consiliul Local Ocnita, Scoala Gimnaziala Targoviste si Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte educationale speciale din invatamantul special
 8. Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 9. Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55/20.12.2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Ocnita, judetul Dambovita
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului (compartimentului) de asistenta sociala Ocnita
 12. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivelul comunei Ocnita, pentru anul 2018
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 14. Referat constatator privind incetarea mandatului domnului consilier Cristea Daniel si validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant
 15. Proces verbal din 31.01.2018
 16. Anunt sedinta in data de 31.01.2018
 17. Proces verbal din data de 20.12.2018
 18. Proiect de hotarare si expunere de motive privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 19. Expunere de motive si proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciul de consultannta juridica, asistenta si reprezentare juridica pentru apararea intereselor Comunei Ocnita, Consiliului Local al Comunei Ocnita si ale Primarului Comunei Ocnita in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata de toate gradele
 20. Proiect de amenajament pastoral Comuna Ocnita, jud. Dambovita
 21. Anunt sedinta din 08.01.2018
 22. Proces verbal sedinta din 8.01.2018
 23. Proiect de hotarere privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Unitatii Administrativ-Teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2017
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Ocnita
 25. Expunere de motive, proiect de hotarare nr. 11504/15.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 26. Expunere de motive, proiect de hotarare nr. 11616/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 27. Anunt sedinta pe 20.12.2017
 28. Proces verbal sedinta din 28.11.2017
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2018 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 30. Expunere de motive, proiect de hoatarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 31. Expunere de motive, proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 32. Anunt sedinta pe 28.11.2017
 33. Expunere de motive, proiect de hotarare privind exprimarea Acordului pentru acces la drumul public in vederea executarii obiectivului "Pregatire, amenajare careu foraj, ehipare de suprafata sonda 300MP Ocnita ST"
 34. Proces verbal sedinta CL din 26.10.2017
 35. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017
 36. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2017
 37. Raport privind sponsorizarea primariei Ocnita cu 100 tone de calcar reconcasat pentru lucrarile de amenajare si reparare a drumurilor
 38. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe timestrul al III-lea al anului 2017
 39. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 40. Anunt sedinta din 26.10.2017
 41. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (suprafata de 1286 mp)
 42. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (CF nr. 70163)
 43. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (CF nr.70101)
 44. Expunere de motive, proiect, raport la proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 991 mp prorietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 45. Proces verbal sedinta consiliu din 20.09.2017
 46. Anunt sedinta de consiliu local in data de 20.09.2017
 47. Proces verbal de sedinta din 31.08.2017
 48. Expunere de motive, raport de specialitate, proiect de hatarare privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ocnita
 49. Expunere de motive, raport de specialitate, proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70162
 50. Expunere, proiect privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 51. Nota de fundamentare, proiect de hatarare si raport privind modificarea HCL NR. 10/30.01.2017
 52. Proiect, expunere, raport privind implementarea proiectului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii"
 53. Anunt sedinta 31.08.2017
 54. Dispozitie privind covocarea CL in sedinta ordinara pe data de 31.08.2017
 55. Proces verbal de sedinta din 3.08.2017
 56. Anunt sedinta 3.08.2017; Dispozitie convocare, expunere, proiect privind aprobarea indicatorilor pentru modernizare drum
 57. Expunere, proiect privind aprobarea cofinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020
 58. Procse verbal nr. 6556/20.07.2017
 59. Anunt sedinta din 20.07.2017
 60. Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Ocnita in sedinta ordinara pe data de 20.07.2017
 61. Expunere, proiect, raport rectificare de buget local
 62. Expunere, proiect, raport modificare HCL nr. 3/30.01.2017
 63. Expunere,proiect,raport privind trecerea terenului aferent FEDERAL COOP Gura Ocnitei pe care se afla amplasata cladirea complex comercial din inventarul domeniul public al Comunei Ocnita in inventarul domeniul privat
 64. Expunere, proiect, raport privind participarea comunei la infiintare SC ECOS Dambovita SA
 65. Expunere si proiect "reabilitare statie de protectie catodica strada Principala (Scoala Generala), localitatea Ocnita, jud. Dambovita"
 66. Anunt sedinta din 27.06.2017
 67. Expunere si proiect de hotarare privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, judetil Dambovita
 68. Expunere si proiect de hotarare privind trecerea terenului aferent Federal Coop Gura Ocnitei pe care se afla amplasata cladirea Complex Comercial din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 69. Proces verbal din 08.06.2017
 70. Anunt sedinta din data de 8.06.2017
 71. Expunere proiect si raport cu privire la initierea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei de magazine ce vor distribui produse alimentare si nealimentare rationalizate populatiei, in situatii deosebite stabilite de lege
 72. Proces_verbal din 23.05.2017
 73. Expunere de motive nr. 4467/17.05.2017 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70861
 74. Proiect de hotarare nr. 4468/17.05.2017 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70861
 75. Anunt sedinta C.L. din 23.05.2017
 76. Proces verbal din 25.04.2017
 77. Proiect de hotarare si expunere motive privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. I al anului 2017
 78. Proiect de hotarare privind aprobarea confinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetului Dambovita, in perioada 2014-2020
 79. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de activitate a Bibliotecii comunale pe anul 2017 si Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2016
 80. Proces-verbal din 28.03.2017
 81. Anunt sedinta din 28.03.2017
 82. Expunere de motive cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 83. Informare 15.03.2017
 84. Anunt sedinta din 14.03.2017
 85. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza Comunei Ocnita, judetul Dambovita
 86. Expunere de motive privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 87. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 39/29.07.2016 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Ocnita care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Ocnita
 88. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 89. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 90. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2016
 91. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al III-lea al anului 2016
 92. Anunt sedinta 28.02.2017
 93. Expunere de motive privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 94. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 258 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, str. Renasterii, nr. 6
 95. Anunt sedinta din 30.01.2017
 96. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului de sprijin financiar (cotizatiei) din partea UAT Ocnita pentru suplimentarea bugetului de functionare al Asociatiei Gal Arcul Targovistei pentru intreaga activitate a asociatiei pe Finantarea 2016-2023
 97. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
 98. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea formelor de paza pentru obiectivele de interes local in comuna Ocnita pentru anul 2017
 99. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul D6mbovita"
 100. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "investitii "Modernizare drumuri locale in Comuna Ocnita, judetul Dambovita, L=6km"
 101. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "investitii "Modernizare strada Veteranilor cu constructie pod in comuna Ocnita, judetul Dambovita""
 102. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii unor facilitati fiscale membrilor serviciului voluntar Pentru Situatii de Urgenta Ocnita
 103. Proiectul de hotarare nr. 10820/12.12.2016 cu privire la aprobarea cofinantarii de catre Cnsiliul local Ocnita a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe strada Florilor, Comuna Ocnita
 104. Proiectul de hotarare nr. 10341/24.11.2016 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2017 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 105. Anunt sedinta din 19.12.2016
 106. Proiectul de hatarare nr. 10770/09.12.2016 privind aprobarea prelungirii conventiei de colaborare intre Consiliul local Ocnita si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Dambovita
 107. Proiect de hotarare nr. 10791/12.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2016
 108. Proiect de hotarare nr. 9930/14.11.2016 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2017
 109. Expunere de motive nr. 9929/14.11.2016 pentru initierea proiectului de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2017
 110. Proces-verbal nr. 9388/26.10.2016
 111. Anunt ordinea de zi a sedintei din 26.10.2016
 112. Anunt ordinea de zi a sedintei din 28.11.2016
 113. Proiect de hotarare nr. 9518/01.11.2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 114. Expunere si proiect privind modificarea HCL nr. 67/2015
 115. Expunere, proiect achizitie autoturism
 116. Expunere, proiect delegarea gestiunii
 117. Expunere, proiect incheiere cont
 118. Criterii si proceduri administrator public
 119. Expunere, proiect rectificare buget
 120. Raport, proiect expunere privind ind.teh-economici-refacere drum
 121. Priect privind rectificare de buget 16.09.2016
 122. Raport petitii 2016
 123. Nota de fundamentare la proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Ocnita si a institutiilor si a serviciilor publice de interes local
 124. RAPORT, PROIECT SI EXPUNERE MODIFICARE INVENTAR
 125. Raport privind aprobarea majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita SA prin emiterea de noi actiuni care sa fie subscrise si platite de catre Comuna Ocnita in valoare totala de 300.000 lei
© 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL