иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Declaratii avere/interese
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios


Proiecte

 1. Anunt sedinta pe 20.12.2017
 2. Proces verbal sedinta din 28.11.2017
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2018 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 4. Expunere de motive, proiect de hoatarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 5. Expunere de motive, proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 6. Anunt sedinta pe 28.11.2017
 7. Expunere de motive, proiect de hotarare privind exprimarea Acordului pentru acces la drumul public in vederea executarii obiectivului "Pregatire, amenajare careu foraj, ehipare de suprafata sonda 300MP Ocnita ST"
 8. Proces verbal sedinta CL din 26.10.2017
 9. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017
 10. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2017
 11. Raport privind sponsorizarea primariei Ocnita cu 100 tone de calcar reconcasat pentru lucrarile de amenajare si reparare a drumurilor
 12. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe timestrul al III-lea al anului 2017
 13. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 14. Anunt sedinta din 26.10.2017
 15. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (suprafata de 1286 mp)
 16. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (CF nr. 70163)
 17. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (CF nr.70101)
 18. Expunere de motive, proiect, raport la proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 991 mp prorietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 19. Proces verbal sedinta consiliu din 20.09.2017
 20. Anunt sedinta de consiliu local in data de 20.09.2017
 21. Proces verbal de sedinta din 31.08.2017
 22. Expunere de motive, raport de specialitate, proiect de hatarare privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ocnita
 23. Expunere de motive, raport de specialitate, proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70162
 24. Expunere, proiect privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 25. Nota de fundamentare, proiect de hatarare si raport privind modificarea HCL NR. 10/30.01.2017
 26. Proiect, expunere, raport privind implementarea proiectului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii"
 27. Anunt sedinta 31.08.2017
 28. Dispozitie privind covocarea CL in sedinta ordinara pe data de 31.08.2017
 29. Proces verbal de sedinta din 3.08.2017
 30. Anunt sedinta 3.08.2017; Dispozitie convocare, expunere, proiect privind aprobarea indicatorilor pentru modernizare drum
 31. Expunere, proiect privind aprobarea cofinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020
 32. Procse verbal nr. 6556/20.07.2017
 33. Anunt sedinta din 20.07.2017
 34. Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Ocnita in sedinta ordinara pe data de 20.07.2017
 35. Expunere, proiect, raport rectificare de buget local
 36. Expunere, proiect, raport modificare HCL nr. 3/30.01.2017
 37. Expunere,proiect,raport privind trecerea terenului aferent FEDERAL COOP Gura Ocnitei pe care se afla amplasata cladirea complex comercial din inventarul domeniul public al Comunei Ocnita in inventarul domeniul privat
 38. Expunere, proiect, raport privind participarea comunei la infiintare SC ECOS Dambovita SA
 39. Expunere si proiect "reabilitare statie de protectie catodica strada Principala (Scoala Generala), localitatea Ocnita, jud. Dambovita"
 40. Anunt sedinta din 27.06.2017
 41. Expunere si proiect de hotarare privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, judetil Dambovita
 42. Expunere si proiect de hotarare privind trecerea terenului aferent Federal Coop Gura Ocnitei pe care se afla amplasata cladirea Complex Comercial din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 43. Proces verbal din 08.06.2017
 44. Anunt sedinta din data de 8.06.2017
 45. Expunere proiect si raport cu privire la initierea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei de magazine ce vor distribui produse alimentare si nealimentare rationalizate populatiei, in situatii deosebite stabilite de lege
 46. Proces_verbal din 23.05.2017
 47. Expunere de motive nr. 4467/17.05.2017 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70861
 48. Proiect de hotarare nr. 4468/17.05.2017 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70861
 49. Anunt sedinta C.L. din 23.05.2017
 50. Proces verbal din 25.04.2017
 51. Proiect de hotarare si expunere motive privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. I al anului 2017
 52. Proiect de hotarare privind aprobarea confinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetului Dambovita, in perioada 2014-2020
 53. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de activitate a Bibliotecii comunale pe anul 2017 si Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2016
 54. Proces-verbal din 28.03.2017
 55. Anunt sedinta din 28.03.2017
 56. Expunere de motive cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 57. Informare 15.03.2017
 58. Anunt sedinta din 14.03.2017
 59. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza Comunei Ocnita, judetul Dambovita
 60. Expunere de motive privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 61. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 39/29.07.2016 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Ocnita care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Ocnita
 62. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 63. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 64. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2016
 65. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al III-lea al anului 2016
 66. Anunt sedinta 28.02.2017
 67. Expunere de motive privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 68. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 258 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, str. Renasterii, nr. 6
 69. Anunt sedinta din 30.01.2017
 70. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului de sprijin financiar (cotizatiei) din partea UAT Ocnita pentru suplimentarea bugetului de functionare al Asociatiei Gal Arcul Targovistei pentru intreaga activitate a asociatiei pe Finantarea 2016-2023
 71. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
 72. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea formelor de paza pentru obiectivele de interes local in comuna Ocnita pentru anul 2017
 73. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul D6mbovita"
 74. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "investitii "Modernizare drumuri locale in Comuna Ocnita, judetul Dambovita, L=6km"
 75. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "investitii "Modernizare strada Veteranilor cu constructie pod in comuna Ocnita, judetul Dambovita""
 76. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii unor facilitati fiscale membrilor serviciului voluntar Pentru Situatii de Urgenta Ocnita
 77. Proiectul de hotarare nr. 10820/12.12.2016 cu privire la aprobarea cofinantarii de catre Cnsiliul local Ocnita a lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale pe strada Florilor, Comuna Ocnita
 78. Proiectul de hotarare nr. 10341/24.11.2016 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2017 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 79. Anunt sedinta din 19.12.2016
 80. Proiectul de hatarare nr. 10770/09.12.2016 privind aprobarea prelungirii conventiei de colaborare intre Consiliul local Ocnita si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Dambovita
 81. Proiect de hotarare nr. 10791/12.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2016
 82. Proiect de hotarare nr. 9930/14.11.2016 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2017
 83. Expunere de motive nr. 9929/14.11.2016 pentru initierea proiectului de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2017
 84. Proces-verbal nr. 9388/26.10.2016
 85. Anunt ordinea de zi a sedintei din 26.10.2016
 86. Anunt ordinea de zi a sedintei din 28.11.2016
 87. Proiect de hotarare nr. 9518/01.11.2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 88. Expunere si proiect privind modificarea HCL nr. 67/2015
 89. Expunere, proiect achizitie autoturism
 90. Expunere, proiect delegarea gestiunii
 91. Expunere, proiect incheiere cont
 92. Criterii si proceduri administrator public
 93. Expunere, proiect rectificare buget
 94. Raport, proiect expunere privind ind.teh-economici-refacere drum
 95. Priect privind rectificare de buget 16.09.2016
 96. Raport petitii 2016
 97. Nota de fundamentare la proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Ocnita si a institutiilor si a serviciilor publice de interes local
 98. RAPORT, PROIECT SI EXPUNERE MODIFICARE INVENTAR
 99. Raport privind aprobarea majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita SA prin emiterea de noi actiuni care sa fie subscrise si platite de catre Comuna Ocnita in valoare totala de 300.000 lei
© 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL