иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios


Proiecte

Anul 2019

 1. Proces verbal sedinta Consiliu Local din 09.01.2019
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 3. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2018
 4. Convocator sedinta extraordinara in data de 09.01.2019

Anul 2018

 1. Proces verbal sedinta Consiliu Local din 17.12.2018
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2018
 3. Anunt sedinta Consiliu Local in data de 17.12.2018
 4. Proiect strategie locala asistenta sociala
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2019
 7. Proces verbal sedinta CL 26.11.2018
 8. Anunt sedinta Consiliu Local in data de 26.11.2018
 9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 50/26.10.2017 cu privire la vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren, propietatea privata a comunei Ocnita, situat in Com. Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe raza teritoriala a comunei Ocnita, pentru anul scolar 2019/2020
 11. Proces verbal sedinta Consiliu Local din 25.10.2018
 12. Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectul de investitie "Modernizare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dambovita, L = 6 km
 13. Proiect de hotarare privind completarea inventariului domeniului privat al comunei Ocnita
 14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 15. Anunt sedinta Consiliu Local din data de 25.10.2018
 16. Proiect de hotarare privind validarea terenurilor din domeniul privat al comunei Ocnita, situate in intravilan, disponibile si libere de sarcini, care pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003
 17. Proces verbal sedinta 27.09.2018
 18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018
 19. Anunt sedinta Consiliu Local in data de 27.09.2018
 20. Proces verbal sedinta Consiliu din 31.08.2018
 21. Anunt sedinta ordinara CL 31.08.2018
 22. Proces verbal din 13.08.2018 sedinta consiliu local
 23. Anunt privind ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Ocnita de indata din 13.08.2018
 24. Proces verbal sedinta CL din 31.07.2018
 25. Anunt sedinta ordinara a Consiliului Local Ocnita in data de 31.07.2018
 26. Expunere de motive si proiect de hotarare privind adoptarea ROF a aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 27. Proiect hotarare privind stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol
 28. Proces verbal de sedinta din 28.06.2018
 29. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, potrivit Legii 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 30. Anunt sedinta Consiliul Local 28.06.2018
 31. Proces verbal sedinta din 24.05.2018
 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 18/19.04.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor proprietatea privata a comunei Ocnita
 33. Expunere de motive, proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2018
 34. Expunere de motive, proiect de hotarare, raport privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehno-economici pentru Proiect "Modernizare Scoala Gimnaziala Ocnita si construire sala de sport comuna Ocnita, judetul Dambovita", propus spre finantare pe POR, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu/Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10.1b/7REGIUNI, Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
 35. Expunere de motive, proiect de hotarare, raport privind aprobarea solicitarii unei scrisori de ganantie pentru restituirea avansului in valoare de 37.594,09 lei de la CEC Bank SA pentru infiintarea obiectivului "Dotarea primariei Ocnita, judetul Dambovita cu echipamente IT si mobilier"
 36. Expunere de motive, proiect de hotarare, raport privind aprobarea solicitarii unei scrisori de ganantie pentru restituirea avansului in valoare de 121.121,00 lei de la CEC Bank SA pentru infiintarea obiectivului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii"
 37. Proiect de hotarare, expunere de motive, raport privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Uilitati Publice, Intretinere si Reparatii la nivelul comunei Ocnita
 38. Anunt sedinta din 24.05.2018
 39. Proces verbal de sedinta din 19.04.2018
 40. Anunt sedinta din 19.04.2018
 41. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor din propritatea privata a comunei Ocnita
 42. Expunere de motive cu privire la aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistilor din propritatea privata a comunei Ocnita
 43. Proces verbal din 29.03.2018
 44. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Copnsiliului Local al comunei Ocnita, al domnului Cucui Ion
 45. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Ocnita
 46. Proiect de hotarare privind trecerea terenului cu numarul cadastral 70137, categoria pasune din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 47. Proiect de hotarare privind emiterea avizului pentru Planul Urbanistic General al Comunei Ocnita
 48. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii comunale pe anul 2018 si a Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2017
 49. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 1000 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, punctul Valea Marcului, T17, P23
 50. Proces verbal din data de 15.02.2018
 51. Anunt sedinta din 15.02.2018
 52. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Comuna Ocnita prin Consiliul Local Ocnita, Scoala Gimnaziala Targoviste si Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte educationale speciale din invatamantul special
 53. Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 54. Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55/20.12.2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 55. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Ocnita, judetul Dambovita
 56. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului (compartimentului) de asistenta sociala Ocnita
 57. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivelul comunei Ocnita, pentru anul 2018
 58. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 59. Referat constatator privind incetarea mandatului domnului consilier Cristea Daniel si validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant
 60. Proces verbal din 31.01.2018
 61. Anunt sedinta in data de 31.01.2018
 62. Proces verbal din data de 20.12.2018
 63. Proiect de hotarare si expunere de motive privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 64. Expunere de motive si proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciul de consultannta juridica, asistenta si reprezentare juridica pentru apararea intereselor Comunei Ocnita, Consiliului Local al Comunei Ocnita si ale Primarului Comunei Ocnita in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata de toate gradele
 65. Proiect de amenajament pastoral Comuna Ocnita, jud. Dambovita
 66. Anunt sedinta din 08.01.2018
 67. Proces verbal sedinta din 8.01.2018

Anul 2017

 1. Proiect de hotarere privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Unitatii Administrativ-Teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2017
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Ocnita
 3. Expunere de motive, proiect de hotarare nr. 11504/15.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 4. Expunere de motive, proiect de hotarare nr. 11616/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 5. Anunt sedinta pe 20.12.2017
 6. Proces verbal sedinta din 28.11.2017
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2018 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 8. Expunere de motive, proiect de hoatarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 9. Expunere de motive, proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 10. Anunt sedinta pe 28.11.2017
 11. Expunere de motive, proiect de hotarare privind exprimarea Acordului pentru acces la drumul public in vederea executarii obiectivului "Pregatire, amenajare careu foraj, ehipare de suprafata sonda 300MP Ocnita ST"
 12. Proces verbal sedinta CL din 26.10.2017
 13. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017
 14. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2017
 15. Raport privind sponsorizarea primariei Ocnita cu 100 tone de calcar reconcasat pentru lucrarile de amenajare si reparare a drumurilor
 16. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe timestrul al III-lea al anului 2017
 17. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la initierera proiectului de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 18. Anunt sedinta din 26.10.2017
 19. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (suprafata de 1286 mp)
 20. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (CF nr. 70163)
 21. Expunere de motive, proiect, raport cu privire la aprobarea dezmembrarii unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita (CF nr.70101)
 22. Expunere de motive, proiect, raport la proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 991 mp prorietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 23. Proces verbal sedinta consiliu din 20.09.2017
 24. Anunt sedinta de consiliu local in data de 20.09.2017
 25. Proces verbal de sedinta din 31.08.2017
 26. Expunere de motive, raport de specialitate, proiect de hatarare privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ocnita
 27. Expunere de motive, raport de specialitate, proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70162
 28. Expunere, proiect privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 29. Nota de fundamentare, proiect de hatarare si raport privind modificarea HCL NR. 10/30.01.2017
 30. Proiect, expunere, raport privind implementarea proiectului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii"
 31. Anunt sedinta 31.08.2017
 32. Dispozitie privind covocarea CL in sedinta ordinara pe data de 31.08.2017
 33. Proces verbal de sedinta din 3.08.2017
 34. Anunt sedinta 3.08.2017; Dispozitie convocare, expunere, proiect privind aprobarea indicatorilor pentru modernizare drum
 35. Expunere, proiect privind aprobarea cofinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020
 36. Procse verbal nr. 6556/20.07.2017
 37. Anunt sedinta din 20.07.2017
 38. Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Ocnita in sedinta ordinara pe data de 20.07.2017
 39. Expunere, proiect, raport rectificare de buget local
 40. Expunere, proiect, raport modificare HCL nr. 3/30.01.2017
 41. Expunere,proiect,raport privind trecerea terenului aferent FEDERAL COOP Gura Ocnitei pe care se afla amplasata cladirea complex comercial din inventarul domeniul public al Comunei Ocnita in inventarul domeniul privat
 42. Expunere, proiect, raport privind participarea comunei la infiintare SC ECOS Dambovita SA
 43. Expunere si proiect "reabilitare statie de protectie catodica strada Principala (Scoala Generala), localitatea Ocnita, jud. Dambovita"
 44. Anunt sedinta din 27.06.2017
 45. Expunere si proiect de hotarare privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, judetil Dambovita
 46. Expunere si proiect de hotarare privind trecerea terenului aferent Federal Coop Gura Ocnitei pe care se afla amplasata cladirea Complex Comercial din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 47. Proces verbal din 08.06.2017
 48. Anunt sedinta din data de 8.06.2017
 49. Expunere proiect si raport cu privire la initierea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei de magazine ce vor distribui produse alimentare si nealimentare rationalizate populatiei, in situatii deosebite stabilite de lege
 50. Proces_verbal din 23.05.2017
 51. Expunere de motive nr. 4467/17.05.2017 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70861
 52. Proiect de hotarare nr. 4468/17.05.2017 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70861
 53. Anunt sedinta C.L. din 23.05.2017
 54. Proces verbal din 25.04.2017
 55. Proiect de hotarare si expunere motive privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. I al anului 2017
 56. Proiect de hotarare privind aprobarea confinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetului Dambovita, in perioada 2014-2020
 57. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de activitate a Bibliotecii comunale pe anul 2017 si Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2016
 58. Proces-verbal din 28.03.2017
 59. Anunt sedinta din 28.03.2017
 60. Expunere de motive cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 61. Informare 15.03.2017
 62. Anunt sedinta din 14.03.2017
 63. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza Comunei Ocnita, judetul Dambovita
 64. Expunere de motive privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 65. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 39/29.07.2016 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Ocnita care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Ocnita
 66. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 67. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 68. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2016
 69. Expunere de motive cu privire la initierea proiectului de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al III-lea al anului 2016
 70. Anunt sedinta 28.02.2017
 71. Expunere de motive privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 72. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 258 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, str. Renasterii, nr. 6
 73. Anunt sedinta din 30.01.2017
 74. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului de sprijin financiar (cotizatiei) din partea UAT Ocnita pentru suplimentarea bugetului de functionare al Asociatiei Gal Arcul Targovistei pentru intreaga activitate a asociatiei pe Finantarea 2016-2023
 75. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
 76. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea formelor de paza pentru obiectivele de interes local in comuna Ocnita pentru anul 2017
 77. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul D6mbovita"
 78. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "investitii "Modernizare drumuri locale in Comuna Ocnita, judetul Dambovita, L=6km"
 79. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "investitii "Modernizare strada Veteranilor cu constructie pod in comuna Ocnita, judetul Dambovita""

Arhiva 2016

© 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL