иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios


Proiecte

Anul 2019

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 6/30.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi si construire pod in comuna Ocnita, jud. Dambovita"
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru consumul de carburanti pentru autoturismele din dotare
 3. Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
 4. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la inchiderea exercitului bugetar pe anul 2018
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale de alimentatie publica in comuna Ocnita, jud. Dambovita
 6. Anunt sedinta CL in data de 18.04.2019
 7. Proces-verbal sedinta CL din 28.03.2019
 8. Repartizare suprafete pentru pasunat
 9. Expunere de motive privind completarea HCL nr. 18/19.04.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita, jud. Dambovita
 10. Raport de specialitate privind completarea HCL nr. 18/19.04.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita, jud. Dambovita
 11. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 18/19.04.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita, jud. Dambovita
 12. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata totala de 1101 mp, propritetatea privata a comunei Ocnita, situat in Com. Ocnita, jud. Dambovita, str. Principala, nr. 81
 13. Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli alanului 2018
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 15. Proces-verbal sedinta CL din data de 28.02.2019
 16. Proiect de hotarare privind cuantumul oral al compensatiei acordate voluntarilor pentru timpul de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
 17. Anunt sedinta CL in data de 28.02.2019
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de activitate al Bibliotecii comunale pe anul 2019 si a raportului de evaluare a activitatii pe anul 2018
 20. Proces verbal sedinta Consiliu Local din 29.01.2019
 21. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire a unei strazi situate in intravilanul localitatii si completarea nomenclatorului si a numerotarii stradale a localitatii Ocnita, jud. Dambovita
 22. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imbilul ce are numarul cadastral 70980
 23. Anunt sedinta Consiliu Local din 29 ianuarie 2019
 24. Proces verbal sedinta Consiliu Local din 09.01.2019
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 26. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2018
 27. Convocator sedinta extraordinara in data de 09.01.2019

Anul 2018

 1. Proces verbal sedinta Consiliu Local din 17.12.2018
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2018
 3. Anunt sedinta Consiliu Local in data de 17.12.2018
 4. Proiect strategie locala asistenta sociala
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2019
 7. Proces verbal sedinta CL 26.11.2018
 8. Anunt sedinta Consiliu Local in data de 26.11.2018
 9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 50/26.10.2017 cu privire la vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren, propietatea privata a comunei Ocnita, situat in Com. Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe raza teritoriala a comunei Ocnita, pentru anul scolar 2019/2020
 11. Proces verbal sedinta Consiliu Local din 25.10.2018
 12. Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectul de investitie "Modernizare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dambovita, L = 6 km
 13. Proiect de hotarare privind completarea inventariului domeniului privat al comunei Ocnita
 14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 15. Anunt sedinta Consiliu Local din data de 25.10.2018
 16. Proiect de hotarare privind validarea terenurilor din domeniul privat al comunei Ocnita, situate in intravilan, disponibile si libere de sarcini, care pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003
 17. Proces verbal sedinta 27.09.2018
 18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018
 19. Anunt sedinta Consiliu Local in data de 27.09.2018
 20. Proces verbal sedinta Consiliu din 31.08.2018
 21. Anunt sedinta ordinara CL 31.08.2018
 22. Proces verbal din 13.08.2018 sedinta consiliu local
 23. Anunt privind ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Ocnita de indata din 13.08.2018
 24. Proces verbal sedinta CL din 31.07.2018
 25. Anunt sedinta ordinara a Consiliului Local Ocnita in data de 31.07.2018
 26. Expunere de motive si proiect de hotarare privind adoptarea ROF a aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 27. Proiect hotarare privind stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol
 28. Proces verbal de sedinta din 28.06.2018
 29. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, potrivit Legii 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 30. Anunt sedinta Consiliul Local 28.06.2018
 31. Proces verbal sedinta din 24.05.2018
 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 18/19.04.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor proprietatea privata a comunei Ocnita
 33. Expunere de motive, proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2018
 34. Expunere de motive, proiect de hotarare, raport privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehno-economici pentru Proiect "Modernizare Scoala Gimnaziala Ocnita si construire sala de sport comuna Ocnita, judetul Dambovita", propus spre finantare pe POR, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu/Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10.1b/7REGIUNI, Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
 35. Expunere de motive, proiect de hotarare, raport privind aprobarea solicitarii unei scrisori de ganantie pentru restituirea avansului in valoare de 37.594,09 lei de la CEC Bank SA pentru infiintarea obiectivului "Dotarea primariei Ocnita, judetul Dambovita cu echipamente IT si mobilier"
 36. Expunere de motive, proiect de hotarare, raport privind aprobarea solicitarii unei scrisori de ganantie pentru restituirea avansului in valoare de 121.121,00 lei de la CEC Bank SA pentru infiintarea obiectivului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii"
 37. Proiect de hotarare, expunere de motive, raport privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Uilitati Publice, Intretinere si Reparatii la nivelul comunei Ocnita
 38. Anunt sedinta din 24.05.2018
 39. Proces verbal de sedinta din 19.04.2018
 40. Anunt sedinta din 19.04.2018
 41. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor din propritatea privata a comunei Ocnita
 42. Expunere de motive cu privire la aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistilor din propritatea privata a comunei Ocnita
 43. Proces verbal din 29.03.2018
 44. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Copnsiliului Local al comunei Ocnita, al domnului Cucui Ion
 45. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Ocnita
 46. Proiect de hotarare privind trecerea terenului cu numarul cadastral 70137, categoria pasune din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 47. Proiect de hotarare privind emiterea avizului pentru Planul Urbanistic General al Comunei Ocnita
 48. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii comunale pe anul 2018 si a Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2017
 49. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 1000 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, punctul Valea Marcului, T17, P23
 50. Proces verbal din data de 15.02.2018
 51. Anunt sedinta din 15.02.2018
 52. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Comuna Ocnita prin Consiliul Local Ocnita, Scoala Gimnaziala Targoviste si Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte educationale speciale din invatamantul special
 53. Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 54. Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55/20.12.2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 55. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Ocnita, judetul Dambovita
 56. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului (compartimentului) de asistenta sociala Ocnita
 57. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivelul comunei Ocnita, pentru anul 2018
 58. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 59. Referat constatator privind incetarea mandatului domnului consilier Cristea Daniel si validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant
 60. Proces verbal din 31.01.2018
 61. Anunt sedinta in data de 31.01.2018
 62. Proces verbal din data de 20.12.2018
 63. Proiect de hotarare si expunere de motive privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 64. Expunere de motive si proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciul de consultannta juridica, asistenta si reprezentare juridica pentru apararea intereselor Comunei Ocnita, Consiliului Local al Comunei Ocnita si ale Primarului Comunei Ocnita in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata de toate gradele
 65. Proiect de amenajament pastoral Comuna Ocnita, jud. Dambovita
 66. Anunt sedinta din 08.01.2018
 67. Proces verbal sedinta din 8.01.2018

Arhiva 2017

Arhiva 2016

© 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL