иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios


Hotarari

Anul 2019

 1. HCL nr. 1/09.01.2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2018

Anul 2018

 1. HCL nr. 75/17.12.2018
 2. HCL nr. 74/17.12.2018 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 3. HCL nr. 73/17.12.2018 privind exprimarea Acordului pentru acces la drumul public in vederea executarii obiectivului "Amenajare careu foraj, echipare de suprafata, conducta si LEA pentru sondele 267,268 Colibasi"
 4. HCL nr. 70/17.12.2018 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2019
 5. HCL nr. 69/17.12.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 6. HCL nr. 68/17.12.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 7. HCL nr. 41/26.11.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 18/19.04.2018 cu privire la aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita
 8. HCL nr. 40/26.11.2018 privind modificarea HCL nr. 50/26.10.2017 cu privire la vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 9. HCL nr. 38/25.10.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Ocnita
 10. HCL nr. 37/25.10.2018 privind validarea terenurilor din domeniul privat al comunei Ocnita, situate in intravilan, disponibile si libere de sarcini, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr. 15/2003
 11. HCL nr. 36/25.10.2018 privind actualizarea devizului general dupa incheierea contractelot de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "MOdernizare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dmbovita, L=6 km"
 12. HCL nr. 35/25.10.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 13. HCL nr. 33/27.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018 si HCL nr. 34/27.09.2018 privind numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoariale Ocnita
 14. HCL nr. 32/31.08.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018
 15. HCL nr. 31/13.08.2018 privind rectificarea buetului local de venituri si cheltieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018
 16. HCL nr. 30/13.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si aprobare a acordului de parteneriat
 17. HCL nr. 28/31.07.2018 privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, pptrivit Legii nr. 15/2003
 18. HCL nr. 29/31.07.2018 privind stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricoL
 19. HCL nr. 27/31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 20. HCL nr. 26/28.06.2018 privind constituirea dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 907,2 mp in favoarea SC Distrgaz Sud Retele si Engie Romania SA
 21. HCL nr. 25/28.06.2018 privind darea in administrare a terenului in suprafata de 1575 mp aferent statiei de alimentare cu apa situat pe teriotriul comunei Ocnita - in punctul sipot - unitatii militare 0930 Ochiuri
 22. HCL nr. 23/24.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehno-economici pentru Proiect "Modernizare Scoala Gimnaziala Ocnita si construire sala de sport comuna Ocnita, judetul Dambovita", propus spre finantare pe POR, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu/Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10.1b/7REGIUNI, Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
 23. HCL nr. 21/24.05.2018 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie pentru restituirea avansului in valoare 121.121,00 lei de la CEC Bank SA pentru finantarea obiectivului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii
 24. HCL nr. 22/24.05.2018 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie pentru restituirea avansului in valoare de 37.594,09 lei de la CEC Bank SA pentru finantarea obiectivului "Dotarea primariei comunei Ocnita, judetul Dambovita, cu echipamente IT si mobilier"
 25. HCL nr. 20/24.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Utilitati Publice, Intretinere si Reparatii la nivelul comunei Ocnita
 26. HCL nr. 24/24.05.2018 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2018
 27. HCL nr. 18/19.04.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita
 28. HCL nr. 19/19.04.2018 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preunversitar de stat pe raza teritoriala a comunei Ocnita, pentru anul scolar 2018-2019
 29. HCL nr.14/29.03.2018 privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii comunale Ocnita pe anul 2018 si a Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2017
 30. HCL nr.17/29.03.2018 privind trecerea terenului cu nr. cadastral 70137, categoria pasune din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 31. HCL nr.16/29.03.2018 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 1000 mp proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, pct. Valea Marcului, T17, P23
 32. HCL nr. 15/29.03.2018 privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Ocnita
 33. HCL nr. 13/29.03.2018 privind emiterea avizului pentru Planul Urbanistic General al comunei Ocnita
 34. HCL nr. 12/29.03.2018 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ocnita, al domnului Cucui Ion
 35. HCL nr. 11/15.02.2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local, comuna Ocnita, judetul Dambovita al d-lui Cristea Daniel, formatiunea politica PNL, ca urmare a lipsei nemotivate de mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului
 36. HCL nr. 10/15.02.2018 privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Ocnita, judetul Dambovita
 37. HCL nr. 9/15.02.2018 privind aprobarea Protocolului de cooperare intre comuna Ocnita prin Consiliul Local Ocnita, Scoala Gimnaziala Targoviste si Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte educationale speciale din invatamantul special
 38. HCL nr. 8/15.02.2018 cu privire la completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55/20.12.2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale ai alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 39. HCL nr. 7/15.02.2017 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivelul comunei Ocnita, pentru anul 2018
 40. HCL nr. 6/15.02.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al serviciului (compartimentului) de esistenta sociala Ocnita
 41. HCL nr. 5/15.02.2018 privind probarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 42. HCL nr. 4/15.02.2018 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 43. HCL nr. 3/31.01.2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Ocnita
 44. HCL nr. 2/31.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 45. HCL nr. 1/08.01.2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Unitatii Administrativ-Teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2017

Anul 2017

 1. HCL nr. 54/20.12.2017 privind exprimarea acordului pentru acces la drumul public in vederea executarii obiectivului "Pregatire, amenajare careu foraj, echipare de suprafata sonda 300MP Ocnita ST"
 2. HCL nr. 55/20.12.2017 privind probarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 3. HCL nr. 56/20.12.2017 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2018 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 4. HCL nr. 57/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 5. HCL nr. 58/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 6. HCL nr. 52/28.11.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 7. HCL nr. 51/28.11.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 8. HCL nr. 50/26.10.2017 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 991 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 9. HCL nr. 49/26.10.2017 privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Ocnita, sat Ocnita, jud. Dambovita
 10. HCL nr. 48/26.10.2017 privind aprobarea dezmembrarii imobilului identificat cu numarul cadastral 70101, inscris in CF 70101 a comunei Ocnita
 11. HCL nr. 47/26.10.2017 privind aprobarea dezmembrarii imobilului identificat cu numarul cadastral 70163, inscris in CF 70163 a comunei Ocnita
 12. HCL nr. 46/26.10.2017 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2017
 13. HCL nr. 45/26.10.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 14. HCL nr. 44/26.10.2017 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017
 15. H.C.L. nr. 43/20.09.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea primariei comunei Ocnita, judetul Dambovita cu echipamente IT si mobilier"
 16. HCL nr. 36/31.08.2017 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70162
 17. HCL nr. 37/31.08.2017 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ocnita
 18. HCL nr.38/31.08.2017 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 19. HCL nr. 39/31.08.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 20. HCL nr. 40/31.08.20172017 privind aprobarea cofinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020
 21. HCL nr. 41/31.08.2017 privind implemetarea proiectului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii"
 22. HCL nr. 5/03.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarii finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita L=6 km"
 23. HCL nr. 34 din 20.07.2017 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2017
 24. HCL nr. 33 din 20.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Ocnita, jud. Dambovita
 25. HCL nr. 32 din 20.07.2017 privind aprobarea participarii comunei Ocnita in calitate de actionar la infiintarea Societatii ECOS Dambovita SA, persoana juridica de drept privat, operator specializat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita", cu obiect de activitate corespunzator scopului constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"
 26. HCL nr. 31 din 20.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 3/30.01.2017 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
 27. Proces verbal din 27.06.2017
 28. HCL nr. 28/27.06.2017 privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al comuniei Ocnita, sat Ocnita, judetul Dambovita
 29. HCL nr. 29/27.06.2017 privind exprimarea acordului pentru executare lucrari de "reabilitare statie de protectie catodica strada principali (scoala generala), localitatea Ocnita, jud. Ddmbovita"
 30. HCL nr. 27/08.06.2017 privind aprobarea retelei de magazine ce vor distribui produse alimentare si nealimentare rationalizate populaliei, in situatii deosebite stabilite de lege
 31. HCL nr. 26/23.05.2017 privind trecerea din domeniul privat in domomeniul public al comunei Ocnita si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are nr. cadastral 70861
 32. HCL nr. 21/25.04.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local Necsoiu Nicolae Dragos si vacantarea madantului de consilier local
 33. HCL nr. 22/25.04.2017 pentru validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ocnita, al domnului Falcuta Florian Doru
 34. HCL nr. 23/25.04.2017 privind aprobarea confinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020
 35. HCL nr. 24 din 25.04.2017 privind aprobarea Programului de activitate a Bicliotecii comunale Ocnita pe anul 2017
 36. HCL nr. 25/25.04.2017 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. I al anului 2017
 37. HCL nr. 18/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 38. HCL nr. 20/28.03.2017 privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza comunei Ocnita Judetul Dambovita
 39. HCL nr. 19/28.03.2017 privind aprobarea PUZ si Regulament aferent avand ca obiect "Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice, comuna Ocnita, judetul Dambovita", beneficiar SC RCS-RDS SA BUCURESTI
 40. HCL nr. 17/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "Baza sportiva in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 41. Proces verbal din 14.03.2017
 42. Proces verbal sedinta consiliul din 28.02.2017
 43. HCL nr. 16/28.02.2017 privind modificarea HCL nr. 39 din 29.07.2O16 cu privire la desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ocnita, judetul Dambovita
 44. HCL nr. 14/28.02.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 45. HCL nr. 13/28.02.2017 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 258 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, str. Renasterii, nr. 6
 46. HCL nr. 12/28.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala, Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 47. HCL nr. 11/28.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED in comuna Ocnita, judetul Ddmbovita"
 48. HCL incheiere cont executie trim IV an 2016
 49. Bilant la 31.12.2016
 50. Proces verbal sedinta consiliu din 30.01.2017
 51. ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII MOD. 30.01.2017
 52. HCL nr. 8 privind aprobarea modelului cadru pentru avizul si acordul de executie a lucrarilor in zona drumurilor de interes local aflate in administratia Consiliul Local Ocnita
 53. HCL nr. 9 Privind aprobarea fondului de sprijin financiar (cotizatiei) din partea UAT Ocnita pentru suplimentarea bugetului de functionare al Asociatiei Gal Arcul Targovistei pentru intreaga activitate a asociatiei pe Finantarea 2016-2023
 54. HCL nr. 2/30.01.2017 privind aprobarea cotizatiei la ADI
 55. HCL nr. 3/30.01.2017 stabilirea cuantumului taxei de habitat
 56. HCL nr. 4/30.01.2017 aprobarea formelor de baza pe anul 2017
 57. HCL nr. 5/30.01.2017 aprobarea acordarii unor facilitati fiscale membrilor SVSU
 58. HCL nr. 6/30.01.2017 modernizare stari si contructie pod
 59. HCL nr. 7/30.01.2017 modernizare drumuri locale 6 km
 60. Anunt consultare cetateni privind organizarea serviciului de paza
 61. Proces verbal nr. 161/09.01.2017
 62. HCL nr. 1/06.01.2017
 63. Anunt sedinta din 6.01.2017

Arhiva 2016

© 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL