иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios


Hotarari

Anul 2019

 1. HCL nr. 14/28.03.2019 privind cuantumul oral al compensatiei acordate voluntarilor pentru timpul de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
 2. HCL nr. 13/28.03.2019 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al anului 2018
 3. HCL nr. 11/28.03.2019 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 604 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in Com. Ocnita, str. Principala, nr. 81, jud. Dambovita
 4. HCL nr. 12/28.03.2019 privind completarea HCL nr. 18/19.04.2019 cu privire la aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita
 5. HCL nr. 10/28.03.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al paratului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 6. HCL nr. 9/28.02.2019 privind construirea echipei mobile pt interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
 7. HCL nr. 7/22.02.2019 privind actualizarea devizului general dupa incheierea contractelor pentru obiectivul drumuri locale in comuna Ocnita
 8. HCL nr. 6/28.02.2019 privind programul de activitate al Biblioteciii comunale pe anul 2019
 9. HCL nr. 3/29.01.2019 privind atribuirea de denumire a unei strazi situate in intravilanul localitatii si completarea nomenclatorului si a numerotarii stradale a localitatii Ocnita, jud. Dambovita
 10. HCL nr. 2/29.01.2019 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imbilul ce are numarul cadastral 70980
 11. HCL nr. 1/09.01.2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2018

Anul 2018

 1. HCL nr. 75/17.12.2018
 2. HCL nr. 74/17.12.2018 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local care urmeaza sa fie efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii de venit minim garantat
 3. HCL nr. 73/17.12.2018 privind exprimarea Acordului pentru acces la drumul public in vederea executarii obiectivului "Amenajare careu foraj, echipare de suprafata, conducta si LEA pentru sondele 267,268 Colibasi"
 4. HCL nr. 70/17.12.2018 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2019
 5. HCL nr. 69/17.12.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 6. HCL nr. 68/17.12.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 7. HCL nr. 41/26.11.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 18/19.04.2018 cu privire la aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita
 8. HCL nr. 40/26.11.2018 privind modificarea HCL nr. 50/26.10.2017 cu privire la vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 9. HCL nr. 38/25.10.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Ocnita
 10. HCL nr. 37/25.10.2018 privind validarea terenurilor din domeniul privat al comunei Ocnita, situate in intravilan, disponibile si libere de sarcini, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr. 15/2003
 11. HCL nr. 36/25.10.2018 privind actualizarea devizului general dupa incheierea contractelot de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "MOdernizare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dmbovita, L=6 km"
 12. HCL nr. 35/25.10.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2018
 13. HCL nr. 33/27.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018 si HCL nr. 34/27.09.2018 privind numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoariale Ocnita
 14. HCL nr. 32/31.08.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018
 15. HCL nr. 31/13.08.2018 privind rectificarea buetului local de venituri si cheltieli pe trimestrul al III-lea al anului 2018
 16. HCL nr. 30/13.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si aprobare a acordului de parteneriat
 17. HCL nr. 28/31.07.2018 privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, pptrivit Legii nr. 15/2003
 18. HCL nr. 29/31.07.2018 privind stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricoL
 19. HCL nr. 27/31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 20. HCL nr. 26/28.06.2018 privind constituirea dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 907,2 mp in favoarea SC Distrgaz Sud Retele si Engie Romania SA
 21. HCL nr. 25/28.06.2018 privind darea in administrare a terenului in suprafata de 1575 mp aferent statiei de alimentare cu apa situat pe teriotriul comunei Ocnita - in punctul sipot - unitatii militare 0930 Ochiuri
 22. HCL nr. 23/24.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehno-economici pentru Proiect "Modernizare Scoala Gimnaziala Ocnita si construire sala de sport comuna Ocnita, judetul Dambovita", propus spre finantare pe POR, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu/Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10.1b/7REGIUNI, Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
 23. HCL nr. 21/24.05.2018 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie pentru restituirea avansului in valoare 121.121,00 lei de la CEC Bank SA pentru finantarea obiectivului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii
 24. HCL nr. 22/24.05.2018 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie pentru restituirea avansului in valoare de 37.594,09 lei de la CEC Bank SA pentru finantarea obiectivului "Dotarea primariei comunei Ocnita, judetul Dambovita, cu echipamente IT si mobilier"
 25. HCL nr. 20/24.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Utilitati Publice, Intretinere si Reparatii la nivelul comunei Ocnita
 26. HCL nr. 24/24.05.2018 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2018
 27. HCL nr. 18/19.04.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Ocnita
 28. HCL nr. 19/19.04.2018 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preunversitar de stat pe raza teritoriala a comunei Ocnita, pentru anul scolar 2018-2019
 29. HCL nr.14/29.03.2018 privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii comunale Ocnita pe anul 2018 si a Raportului de evaluare a activitatii pe anul 2017
 30. HCL nr.17/29.03.2018 privind trecerea terenului cu nr. cadastral 70137, categoria pasune din inventarul domeniului public al comunei Ocnita in inventarul domeniului privat al acesteia
 31. HCL nr.16/29.03.2018 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 1000 mp proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, pct. Valea Marcului, T17, P23
 32. HCL nr. 15/29.03.2018 privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Ocnita
 33. HCL nr. 13/29.03.2018 privind emiterea avizului pentru Planul Urbanistic General al comunei Ocnita
 34. HCL nr. 12/29.03.2018 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ocnita, al domnului Cucui Ion
 35. HCL nr. 11/15.02.2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local, comuna Ocnita, judetul Dambovita al d-lui Cristea Daniel, formatiunea politica PNL, ca urmare a lipsei nemotivate de mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului
 36. HCL nr. 10/15.02.2018 privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Ocnita, judetul Dambovita
 37. HCL nr. 9/15.02.2018 privind aprobarea Protocolului de cooperare intre comuna Ocnita prin Consiliul Local Ocnita, Scoala Gimnaziala Targoviste si Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte educationale speciale din invatamantul special
 38. HCL nr. 8/15.02.2018 cu privire la completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55/20.12.2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale ai alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2018
 39. HCL nr. 7/15.02.2017 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivelul comunei Ocnita, pentru anul 2018
 40. HCL nr. 6/15.02.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al serviciului (compartimentului) de esistenta sociala Ocnita
 41. HCL nr. 5/15.02.2018 privind probarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 42. HCL nr. 4/15.02.2018 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2017
 43. HCL nr. 3/31.01.2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Ocnita
 44. HCL nr. 2/31.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ocnita
 45. HCL nr. 1/08.01.2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Unitatii Administrativ-Teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2017

Arhiva 2017

Arhiva 2016

© 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL