иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Declaratii avere/interese
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios


Hotarari

 1. H.C.L. nr. 43/20.09.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea primariei comunei Ocnita, judetul Dambovita cu echipamente IT si mobilier"
 2. HCL nr. 36/31.08.2017 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ocnita si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are numarul cadastral 70162
 3. HCL nr. 37/31.08.2017 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ocnita
 4. HCL nr.38/31.08.2017 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 5. HCL nr. 39/31.08.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 6. HCL nr. 40/31.08.20172017 privind aprobarea cofinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020
 7. HCL nr. 41/31.08.2017 privind implemetarea proiectului "Dotarea serviciului public de utilitati publice, intretinere si reparatii din cadrul primariei Ocnita cu tractor si accesorii"
 8. HCL nr. 5/03.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarii finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita L=6 km"
 9. HCL nr. 34 din 20.07.2017 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2017
 10. HCL nr. 33 din 20.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Ocnita, jud. Dambovita
 11. HCL nr. 32 din 20.07.2017 privind aprobarea participarii comunei Ocnita in calitate de actionar la infiintarea Societatii ECOS Dambovita SA, persoana juridica de drept privat, operator specializat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita", cu obiect de activitate corespunzator scopului constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"
 12. HCL nr. 31 din 20.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 3/30.01.2017 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
 13. Proces verbal din 27.06.2017
 14. HCL nr. 28/27.06.2017 privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al comuniei Ocnita, sat Ocnita, judetul Dambovita
 15. HCL nr. 29/27.06.2017 privind exprimarea acordului pentru executare lucrari de "reabilitare statie de protectie catodica strada principali (scoala generala), localitatea Ocnita, jud. Ddmbovita"
 16. HCL nr. 27/08.06.2017 privind aprobarea retelei de magazine ce vor distribui produse alimentare si nealimentare rationalizate populaliei, in situatii deosebite stabilite de lege
 17. HCL nr. 26/23.05.2017 privind trecerea din domeniul privat in domomeniul public al comunei Ocnita si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei cu imobilul ce are nr. cadastral 70861
 18. HCL 21/25.04.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local Necsoiu Nicolae Dragos si vacantarea madantului de consilier local
 19. HCL 22/25.04.2017 pentru validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ocnita, al domnului Falcuta Florian Doru
 20. HCL 23/25.04.2017 privind aprobarea confinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020
 21. HCL 24 din 25.04.2017 privind aprobarea Programului de activitate a Bicliotecii comunale Ocnita pe anul 2017
 22. HCL nr. 25/25.04.2017 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. I al anului 2017
 23. HCL nr. 18/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 24. HCL nr. 20/28.03.2017 privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza comunei Ocnita Judetul Dambovita
 25. HCL nr. 19/28.03.2017 privind aprobarea PUZ si Regulament aferent avand ca obiect "Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice, comuna Ocnita, judetul Dambovita", beneficiar SC RCS-RDS SA BUCURESTI
 26. HCL nr. 17/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "Baza sportiva in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 27. Proces verbal din 14.03.2017
 28. Proces verbal sedinta consiliul din 28.02.2017
 29. HCL nr. 16/28.02.2017 privind modificarea HCL nr. 39 din 29.07.2O16 cu privire la desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ocnita, judetul Dambovita
 30. HCL nr. 14/28.02.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 31. HCL nr. 13/28.02.2017 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 258 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, str. Renasterii, nr. 6
 32. HCL nr. 12/28.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare constructie existenta Scoala Gimnaziala, Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 33. HCL nr. 11/28.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED in comuna Ocnita, judetul Ddmbovita"
 34. HCL incheiere cont executie trim IV an 2016
 35. Bilant la 31.12.2016
 36. Proces verbal sedinta consiliu din 30.01.2017
 37. ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII MOD. 30.01.2017
 38. HCL nr. 8 privind aprobarea modelului cadru pentru avizul si acordul de executie a lucrarilor in zona drumurilor de interes local aflate in administratia Consiliul Local Ocnita
 39. HCL nr. 9 Privind aprobarea fondului de sprijin financiar (cotizatiei) din partea UAT Ocnita pentru suplimentarea bugetului de functionare al Asociatiei Gal Arcul Targovistei pentru intreaga activitate a asociatiei pe Finantarea 2016-2023
 40. HCL nr. 2/30.01.2017 privind aprobarea cotizatiei la ADI
 41. HCL nr. 3/30.01.2017 stabilirea cuantumului taxei de habitat
 42. HCL nr. 4/30.01.2017 aprobarea formelor de baza pe anul 2017
 43. HCL nr. 5/30.01.2017 aprobarea acordarii unor facilitati fiscale membrilor SVSU
 44. HCL nr. 6/30.01.2017 modernizare stari si contructie pod
 45. HCL nr. 7/30.01.2017 modernizare drumuri locale 6 km
 46. Anunt consultare cetateni privind organizarea serviciului de paza
 47. Proces verbal nr. 161/09.01.2017
 48. HCL nr. 1/06.01.2017
 49. Anunt sedinta din 6.01.2017
 50. Proces verbal nr. 10049/20.12.2016
 51. HCL nr. 56/19.12.2016
 52. HCL nr. 57/19.12.2016
 53. HCL nr. 58/19.12.2016
 54. Hotararea nr. 59/19.12.2016
 55. Hotararea nr. 60/19.12.2016
 56. Hotararea nr. 61/19.12.2016
 57. Hotararea nr. 62/19.12.2016
 58. Hotararea nr. 63/19.12.2016
 59. Hotararea nr. 64/19.12.2016
 60. HCL nr. 54/28.11.2016
 61. HCL nr. 55/28.11.2016
 62. Proces verbal nr. 10496/28.11.2016
 63. H.C.L. nr. 50/26.10.2016.
 64. H.C.L. nr. 51/26.10.2016
 65. H.C.L. nr. 52/26.10.2016
 66. H.C.L. nr. 53/26.10.2016
 67. H.C.L. nr. 49/26.10.2016
 68. Anunt ordinea de zi a sedintei
 69. Proces verbal nr. 8569/05.10.2016
 70. HCL nr. 47/29.09.2016
 71. HCL nr. 46/29.09.2016
 72. HCL nr. 45/29.09.2016
 73. HCL nr. 48/29.09.2016
 74. Anunt sedinta de consiliul local din data de 29.09.2016
 75. H.C.L. nr. 5/28.03.2013
 76. HCL nr. 27/30.09.2013
 77. HCL nr. 44/12.09.2016
 78. Procesul verbal nr. 7806/13.09.2016
 79. Procesul verbal din 25.08.2016
 80. Hotararea nr. 43/25.08.2016
 81. Hotararea nr. 42/25.08.2016
 82. Anunt cu privire la ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Ocnita din data de 25.08.2016 orele 17.00 ce va avea loc la sala de sedinte a Consiliului Local
 83. Procesul verbal nr. 6474/5.08.2016
 84. H.C.L. nr. 40/4.08.2016
 85. H.C.L. nr. 30/29.07.2016
 86. Anunt cu privire la ordinea de zi a sedintei extraordinare a consiliului local ocnita din data de 04.08.2016 orele 17.00 ce va avea loc la sala de sedinte a Consiliului local
© 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL