Anul 2020

Proiect de hotarare privind Modificarea HCL nr. 6/30.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi si construire pod in comuna Ocnita, jud. Dambovita”

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Ocnita, jud. Dambovita (nivel de compartiment)

Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2019

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 36/29.10.2019 privind asocierea UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea in comun a investitiei „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita, L=2,246 km”

Arhiva 2019

Arhiva 2018

Arhiva 2017

Arhiva 2016