Anul 2020

Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CL Ocnita

Proiect de hotarare privind achizitionarea de tablete scolare pentru elevi si laptopuri

Proiect de hotarare privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, pentru realizarea in comun a „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dambovita L=2,246 km”

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si dotare camin cultural in comuna Ocnita, jud. Dambovita”

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind Modificarea HCL nr. 6/30.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi si construire pod in comuna Ocnita, jud. Dambovita”

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Ocnita, jud. Dambovita (nivel de compartiment)

Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2020

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2019

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 36/29.10.2019 privind asocierea UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea in comun a investitiei „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita, L=2,246 km”

Arhiva

Anul 2019

Anul 2018

Anul 2017