Anul 2020

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestru al IV-lea al anului 2019

Proiect de hotarare privind inchiderea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 36/29.10.2019 privind asocierea UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea in comun a investitiei „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita, L=2,246 km”

Anul 2019

Proiect de hotarare privind reorganizarea si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ocnita, jud. Dambovita – aliniere la prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Proces verbal sedinta CL din 29.01.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local

Proiect de hotarare privind aprobarea programului de activitate al Bibliotecii comunale pe anul 2019 si a raportului de evaluare a activitatii pe anul 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire a unei strazi situate in intravilanul localitatii si completarea nomenclatorului si a numerotarii stradale a localitatii Ocnita, jud. Dambovita

Arhiva 2018

Arhiva 2017

Arhiva 2016