Anul 2020

HCL nr. 33/03.09.2020 privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Ocnita, jud. Dambovita (nivel de compartiment)

HCL nr. 32/03.09.2020 privind privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu UAT Ocnita, prin Consiliul Local Ocnita, pentru realizarea in comun a „Asfaltare drumuri locale in comuna Ocnita, jud. Dambovita L=2,246 km”

HCL nr. 19/30.07.2020 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2020

HCL nr. 14/28.05.2020 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2021

HCL nr. 11/28.05.2020 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2020

HCL nr. 9/28.05.2020 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2019

HCL nr. 6/27.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa nr. 2 la HCL nr. 49/12.12.2019 Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Ocnita

Arhive

Anul 2019

Anul 2018

Anul 2017