Anul 2020

HCL nr. 6/27.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa nr. 2 la HCL nr. 49/12.12.2019 Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Ocnita

Anul 2019

HCL nr 49/12.12.2019 privind reorganizarea, incadrarea si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta al Comunei Ocnita, jud. Dambovita – aliniere la prevederile Ordinului MAI nr. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta

HCL nr. 45/12.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2020

Arhiva 2018

Arhiva 2017

Arhiva 2016