иии Harta site иии Contact иии Prima pagina иии
Comuna Ocnita
Prezentare
Hotarari
Dispozitii
Proiecte
Protectia civila
Starea civila
Invatamantul
Evenimente
Cultura
Muzeul Ocnita
Monumente si Biserici
Imprejurimi
Primaria Ocnita
Organizare
Consiliul local
Relatii cu cetatenii
Informatii publice
Realizari
SVSU
Prezentare
Descarca fisa

Site creat de
Crios

In peisajul romanesc, comuna Ocnita, prin infatisarea pitoreasca, a constituit de-a lungul secolelor si constituie si azi ca si in viitor un adevarat tezaur de viata, unde se pastreaza mereu vii cele mai frumoase traditii din istoria milenara a poporului nostru: costumele populare, cantecele si dansurile stravechi, sezatorile, clacile, colindatul, uratul de Anul Nou, horele.


Buletin informativ

 • Fisa masurilor pentru managementul integrat al organismului daunator Tuta absoluta Meyrick
 • Anunt colectiv privind emiterea de acte admnistrative fiscale
 • Campanie nationala "Informare acasa! Siguranta in lume!" 2018 Un cetatean informat, un cetatean castigat!
 • Rezultatele finale examen pentru promovarea in funtia contractuala de referent debutant in referent treapta I din data de 21.08.2018
 • ANUNT recuperare zile 16-17.08.2018
 • Anunt privnd programul de lucru in zilele de 15-16-17.08.2018 - nu se lucreaza
 • Ghid de procurare lemn foc de la ROMSILVA
 • Anunt oprire gaze pe data de 09.08.2018
 • Concurs promovare in treapta/grad pentru personalul contractual conform prevederilor Legii cadru nr. 153/2007 - referent cultural, treapta I
 • Afisaj informare intentie solicitare aviz de gospodarire a apelor
 • Afis informatii pesta porcina
 • Anunt ridicare deseuri menajere diferenta
 • Buletin avertizare mar
 • Rezultatul final privind concursul de promovare a functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 • Rezultat concurs promovare proba interviu pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 • Rezultat concurs promovare proba scrisa pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 • Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 • Rezultatul final privind concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 • Rezultate concurs proba interviu pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 • Rezultate concurs de recrutare din data de 29.06.2018, proba scrisa, pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita
 • Procesul verbal de afisare a rezultatelor selectarii dosarelor de inscriere la concursul de ocupare prin recrutare pentru functia de inspector, clasa I, grad pofesional superior, in cadrul serviciului contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice, executare silita, investitii, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 • Anunt public 2 reactualizare PUG
 • Anunt reactualizare PUG
 • Buletin avertizare prun
 • Anunt examen/concurs de promovare grad in grad profesional
 • Anunt Compania de Apa
 • Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ocnita
 • Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, judetul Dambovita si a institutiilor si serviciilor publice de interes local
 • Anunt privind amanarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante- inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ocnita
 • Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante- inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ocnita
 • Raportul Primarului comunei Ocnita pentru anul 2017
 • Rezultatul final privind concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 functii publice de executie vacante consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent si inspector, clasa I, grad profesional debutant cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita
 • Rezultate concurs proba interviu pentru functia de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita
 • Rezultate concurs proba interviu pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, jud. Dambovita
 • Rezultate concurs de recrutare din data de 23.04.2018 proba scrisa, pentru functia de consilier juridic, clasa I grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 • Rezultate concurs de recrutare din data de 23.04.2018 proba scrisa, pentru functia de inspector, clasa I grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 • UAT Ocnita scoate la licitatie publica cu strigare un teren in suprafata de 1000 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in pct. Valea Marcului sat Ocnita, str. Puiesti, nr. 43, jud. Dambovita, T17, P23. Licitatia va avea loc in data de 23.05.2018 orele 12
 • Comuna Ocnita pentru proiectul "Modernizare Scoala Gimnaziala Ocnita si contruire sala de sport, comuna Ocnita, judetul Dambovita" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul propus a fi amplasat in comuna Ocnita, str. Principala, nr. 220, judetul Dambovita.
 • Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare prin recrutare organizat pentru functia de consilier juridic, clasa I grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 • Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare prin recrutare organizat pentru functia de inspector, clasa I grad profesional debutant in cadrul Serviciului contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice, executare silita, investitii, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 • Rezultate finale examen pentru promovarea din functia contractuala consilier ghid turism debutant si consilier agent de turism debutant in consilier ghid de turism, gradul II si consilier agent de turism, gradul II din data de 26.03.2018
 • Anunt SDEE Muntenia Nord, SDEE Targoviste pentru Nicu Andrei Danut si Nicu Marian
 • Anunt privind organizarea concursului de ocupare prin recrutare a doua functii publice de executie vacante - consilier juridic clasa I, grad profesional asistent si inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ocnita
 • Bibliografie
 • Anunt privind depunerea cererilor in vederea inchirierii terenurilor din categoria pajisti pentru crescatorii de animale care au sediul sau domiciliul pe raza Comunei Ocnita
 • Anunt privind organizarea in data de 26.03.2018 orele 10 a examenului de promovare in treapta/grad pentru personalul contractual care urmeaza a fi definitivat la finalizarea perioadei de stagiu ca debutant
 • Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu - Serviciul contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice, executare silita, investitii, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita, Judetul Dambovita
 • Raport de evalaure a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017
 • Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe anul 2017
 • Raport anual privind accesul la informatiile de interes public 2017
 • Raport anual privind transparenta decizionala in administratia publica conform Legii nr. 52/2003, pe anul 2017
 • Anunt privind emiterea avizului Consiliului Local al Comunei Ocnita pentru Planul Urbanistic General al localitatii, necesar pentru continuarea si definitivarea documentatiei P.U.G.
 • Anunt licitatie publica cu strigare pentru data de 08.02.2018 a unui teren in suprafata de 991 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 • Anunt licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 991 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in comuna Ocnita, str. Sacuresti, nr. 4, jud. Dambovita
 • Anunt de informare si consultare publica privind reactualizare Plan Urbanistic General (PUG) si Regulament Local de Urbanism (RLU) al comunei Ocnita
 • PUG 2017 - Incadrare in teritoriu scara 1:25000
 • PUG 2017 - Incadrare in teritoriu situatie existenta scara 1:5000
 • PUG 2017 - Reglementari urbanistice zonificare scara 1:5000
 • PUG 2017 - Echiparea tehnico-edilitara scara 1:5000
 • PUG 2017 - Regimul juridic si circulatia terenurilor din intravilan scara 1:5000.pdf
 • PUG 2017 - Reglementari cai de comunicatie-Profile transversale tip scara 1:100
 • PUG 2017 - Unitati teritoriale de referinta scara 1:5000
 • Memoriu General PUG OCNITA 2017
 • RLU Ocnita 2017
 • Anunt campanie vaccinare antirabica cu momeli vaccinale la vulpi
 • Anunt SDEE Muntenia Nord, SDEE Targoviste pentru Nicu Andrei Danut si Nicu Marian beneficiari ai proiectului "Realizarea retelei de interes public necesara pentru racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice a locuintelor domnilor Nicu Andrei Danut si Nicu Marian"
 • Oferta vanzare teren 3555 mp la pretul de 4000 lei proprietar Bunescu Ioan
 • Oferta vanzare teren 23.08.2017
 • Anunt asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Modernizare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita, L: 6km"
 • Anunt asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare strazi si construire pod in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 • HCL nr. 25/25.04.2017 privind incheierea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. I al anului 2017
 • Rezultate finale examen pentru ocuparea functiei vacante de executie de muncitor I
 • Rezultate finale examen pentru ocuparea functiei vacante de referent cultural debutant
 • Raport final examen pentru promovarea functiei in regim contractual de executie de muncitor III in muncitor I organizat in data de 21.04.2017
 • Rezultat selectie dosare muncitor
 • Rezultat selectie dosare referent cultural
 • Anunt asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare drumuri locale in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 • Anunt asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare strazi si construire pod in comuna Ocnita, judetul Dambovita"
 • Buget 2017
 • Anunt promovare
 • Raportul informarii si consultarii publicului la etapa de intentie privind "Elaborare (Actualizare) Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Ocnita, judetul Dambovita"
 • Raportul primarului pentru anul 2016
 • Anunt licitatie teren in suprafata de 258 mp, proprietatea privata a comunei Ocnita, situat in com. Ocnita, str. Renasterii, nr. 6
 • Informatii privind PNDR
 • Informare privind lansarea Programului "Start-up Nation Romania"
 • Anunt concurs referent cultural debutant in cadrul Caminului cultural Ocnita si a unei functii de executie in regim contractual de Muncitor I - in cadrul Serviciului Gospodarire Comunala
 • Anunt PUG - intentia de elaborare a planului urbanistic general, etapa l, etapa pregatitoare
 • Invitatie pentru eleborare PUG
 • Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de executie in cadrul Primariei comunei Ocnita, Judetul Dambovita
 • Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a doua functii publice de executie in cadrul Primariei comunei Ocnita, Judetul Dambovita
 • Raport final examen pentru ocuparea functiei in regim contractual de consilier agent de turism debutant
 • Raport final examen pentru ocuparea functiei in regim contractual de consilier ghid de turism debutant
 • Rezultat concurs pentru ocuparea functiei de executie in regim contractual de consilier agent de turism debutant
 • Rezultat concurs pentru ocuparea functiei de executie in regim contractual de consilier ghid de turism debutant
 • Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea a 2 functii de executie in regim contractual de consilier (agent de turism-debutant), consilier (ghid de turism-debutant) in cadrul Centrului local de informare si promovare turistica in Comuna Ocnita
 • Oferta vanzare teren, vanzator Dragoi Elena
 • Bibliografie concurs
 • Anunt concurs pentru ocuparea a 2 functii de executie in regim contractual vacante in cadrul Centrului Local de informare si promovare turistica in Comuna Ocnita
 • ANUNT privind ocuparea prin transfer la cerere a doua functii publice de executie in cadrul Primariei Comunei Ocnita, Judetul Dambovita
 • Oferta vanzare teren, vanzator Dinu Elena
 • Anunt RCS & RDS SA cu privire la intentia de elaborare a documentatiei de urbanism: STUDIU DE OPORTUNITATE CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE pentru imobilul situat in Com. Ocnita, Sat Ocnita, pct. Dealu Rusetu
 • Raport executie bugetara 30.06.2016
 • Oferta vanzare teren vanzator Goicea Valeriu
 • Proces verbal de afisare rezultate concurs de recrutare din data de 10.05.2016, pentru functia de consilier, clasa I, grad profesional debutant
 • Proces verbal privind concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita judetul Dambovita
 • Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare prin recrutare organizat pentru functia de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului administratie publica, patrimoniu, stare civila, asistenta sociala, agricultura si fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocnita
 • Raport Legea nr. 544/2001 si Legea nr. 52/2003
 • Raportul primarului
 • Anunt concurs de recrutare consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului administratie publica, patrimoniu, stare civila, asistenta sociala, agricultura si fond funciar
 • Anunt regulament
 • Proces verbal concurs referent cultural
 • Proces verbal concurs referent cultural
 • Bilant la 31.12.2015
 • Buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • PLAN DE MASURI
 • Rezultat selectie dosar
 • Erata anunt concurs referent cultural
 • Anunt concurs referent cultural
 • Model formular impozit cladiri 2016 persoane fizice
 • AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE 2015
 • CERTIFICATE DE URBANISM EMISE 2015
 • Rezultate selectie dosare
 • Hotarare impozite 2016
 • Anunt concurs ocupare post
 • Anunt concurs ocupare post
 • BILANT LA 31.12.2014
 • BUGET 2015
 • CONT EXECUTIE LA 31.12.2014
 • LISTA INVESTITII 2015
 • Raportul primarului pe anul 2014
 • Hotararea Consiliului Local Ocnita privind aprobarea oragnigramei aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local
 • Tabel nominal cu asociatiile inregistrate la Primaria Comunei Ocnita
 • Anunt concurs
 • AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE 2014
 • CERTIFICATE DE URBANISM EMISE 2014
 • Proiect de hotarere prelungire valabilitate PUG
 • Invitatie de participare in vederea incheierii contractului pentru obiectivul: "Centru de informare si promovare turistica in comuna Ocnita, judetul Dambovita" iar depunerea ofertelor se va face pana la data de 04.08.2014 orele 14:00.

  Descarca documentatia

 • Raportul primarului pe anul 2013
 • Lista investitii
 • Buget pe anul 2014
 • Bilant 31.12.2013
 • AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2013
 • CERTIFICATE URBANISM 2013
 • Primarul comunei Ocnita organizeaza in data de 15 nov 2013, ora 10:00 la sediul primariei Ocnita, sedinta de dezbatere si consultare publica privind stabilirea celei mai reprezentative variante a proiectului de stema a comunei Ocnita, judetul Dambovita, dintre cele 3 variante realizate. Descarca anunt oficial complet. | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Descrierea si semnificatia stemelor
 • Raportul primarului pe anul 2012
 • Documente privind bugetul pe 2013p
 • Adresa bilant - 31.12.2012
 • Bilant 31.12.2012
 • Documente privind bugetul pe 2012
 • Documente privind bugetul pe 2011
 • Bilant 2011
 • Bilant 2010
 • Lista de investitii 2011-2012
 • Lista de investitii 2010-2011
 • Raportul primarului comunei Ocnita pe anul 2011
  Informare privind starea economica si sociala a comunei
 • Raportul primarului comunei Ocnita pe anul 2010
  Informare privind starea economica si sociala a comunei
 • Hotarare aprobare nomenclator stradal completare Ocnita
 • Hotarare aprobare Nomenclator Stradal si anexa Ocnita
 • © 2004 Primaria Ocnita/Design by Crios SRL